Niewierność małżeńska stanowi jedną z głównych przyczyn rozwodów, a procesy rozwodowe podczas których właśnie z powodu zdrady jest ustalana wina w rozkładzie pożycia są dużo bardziej skomplikowane i przede wszystkim bardziej stresujące dla stron takiego postępowania.

Zdrada w żadnym wypadku oczywiście nie może być aprobowana, zaś przypisanie winy w rozkładzie pożycia małżonkowi zdradzającemu jest w pełni społecznie akceptowalne, jednakże, żeby w sądzie wykazać, że do zdrady w ogóle doszło oraz że stanowiła ona przyczynę rozpadu małżeństwa, należy przedstawić odpowiednie dowody, co nie zawsze jest prostym zadaniem. Zgodnie bowiem z ogólnymi zasadami zawartymi w Kodeksie cywilnym, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, żeby więc uzyskać rozwód z winy współmałżonka z powodu zdrady, najpierw należy niewierność udowodnić, a następnie trzeba wykazać związek przyczynowy pomiędzy zdradą, a rozpadem małżeństwa.

Najczęstszym dowodem, który przedstawiany jest w sądzie i który świadczy o tym, że współmałżonek rozpoczął związek pozamałżeński, są zdjęcia małżonka z nowym partnerem/partnerką przedstawiających ich w jednoznacznej sytuacji. W związku z powyższym, coraz większą popularnością cieszą się agencje detektywistyczne, które w sprawach o rozwód, gdzie istnieje podejrzenie zdrady, są nagminnie zatrudniane i zwykle dostarczają niezbitych dowodów na zdradę współmałżonka. Nie rzadko również w sądzie pojawiają się zdjęcia zrobione przez małżonka zdradzanego lub nawet przez małżonka zdradzającego, które przez przypadek znalazły się w posiadaniu drugiego małżonka, niezależnie jednakże od tego kto owe zdjęcia zrobił, w postępowaniu rozwodowym mają one taką samą wartość dowodową.

Poza zdjęciami, bardzo często na dowód zdrady przedstawiany jest także wydruk korespondencji mailowej wymienianej przez małżonka z kochankiem/kochanką, lub wiadomości sms, z których jednoznacznie wynika zażyły charakter ich relacji. Zdarza się również, że małżonek podejrzewający zdradę pokusi się o podsłuchiwanie współmałżonka, jeśli więc z zarejestrowanych rozmów można wywieść, że małżonek wdał się w relację pozamałżeńską, wówczas takie nagrania również przedstawiane są w sądzie na dowód zdrady.

Przeczytaj także

Bezprawnie uzyskane dowody zdrady z podsłuchów oraz facebooka – pomogą czy zaszkodzą przy rozwodzie?

Nie zbyt często, jednakże zdarza się, że małżonek o zdradzie dowiaduje się np. z anonimowej korespondencji, jeśli więc taki list się pojawi, wówczas on również powinien zostać dołączony do materiału dowodowego w procesie rozwodowym. Zdrady zwykle nie udaje się do końca ukryć przed współpracownikami czy wspólnymi znajomymi małżonków, dlatego w sądzie zdradę można udowodnić także poprzez powołanie na świadków osób, które wiedzą, że do zdrady doszło i które informacje o zdradzie małżonka powzięły z własnych obserwacji.

W celu udowodnienia zdrady dobrze jest również konfrontować posiadane wiadomości, jeśli np. świadek zezna, że widział małżonka, któremu zdradę się zarzuca, w nocy 13 lutego w klubie w towarzystwie nowego partnera/partnerki, oraz że osoby te zachowywały się jak para, a następnie wspólnie wyszły i udały się do pobliskiego hotelu, natomiast współmałżonek otrzymał informację, iż mąż/żona musiał w tym dniu dłużej zostać w biurze z powodu nawału pracy, to sąd najpewniej zapyta małżonka o przebieg wydarzeń, który w takiej sytuacji zostanie postawiony pod ścianą.

Jak zostało na początku wskazane, udowodnienie zdrady stanowi jedynie połowę sukcesu podczas procesu rozwodowego, gdyż jeśli w toku postępowania nie zostanie wykazany związek przyczynowy pomiędzy zdradą, a rozpadem małżeństwa, to niestety, ale udowodnienie zdrady na nic się nie zda, gdyż wówczas współmałżonkowi nie będzie można przypisać winy w rozkładzie pożycia stron. Związek przyczynowy jest więc „połączeniem” zdrady z rozpadem małżeństwa, innymi słowy, gdyby do zdrady nie doszło, wówczas małżeństwo nadal by trwało.

W sytuacji, gdy małżonek do zdrady się nie przyznaje, wykazanie związku przyczynowego może być nieco utrudnione, jednakże nawiązanie relacji pozamałżeńskiej zwykle powoduje zmiany w zachowaniu współmałżonka, należy więc tylko umiejscowić w czasie od kiedy sytuacja i relacje małżonków się zmieniły. Zdrada małżeńska zazwyczaj bowiem powoduje, że małżonek nie interesuje się współmałżonkiem, dziećmi, ani wspólnym domem, często musi zostawać dłużej w pracy bądź wyjeżdżać służbowo, choć wcześniej się to nie zdarzało, jak również częściej może dochodzić do nieuzasadnionych wybuchów agresji czy kłótni, co w konsekwencji doprowadziło do rozpadu więzi małżeńskich.

Relacja pozamałżeńska może również powodować, że małżonek nagle zacznie o siebie bardziej dbać, ćwiczyć, choć wcześniej nie miał tego w zwyczaju. Wszystkie wskazane powyżej przykłady, jak również wiele innych, mogą służyć w sądzie do wykazania związku przyczynowego między zdradą, a rozpadem małżeństwa, zatem ubiegając się o rozwód z winy współmałżonka z powodu jego zdrady należy ową zdradę w pierwszej kolejności udowodnić, a następnie należy wykazać, że na jej skutek nastąpił rozpad więzi małżeńskich, gdyż małżonek zdradzający przestał wówczas być zainteresowany utrzymaniem małżeństwa.

Jak udowodnić zdradę przed Sądem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *