Zgodnie z obowiązującymi przepisami karnymi, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Na gruncie zacytowanego przepisu, małżonek, który dopuszcza się przemocy fizycznej bądź psychicznej wobec współmałżonka popełnia tym samym przestępstwo i w związku z tym powinien ponieść odpowiedzialność karną, w praktyce jednakże nadal większość przypadków stosowania przemocy domowej nie wychodzi poza cztery ściany mieszkania małżonków, choć nie rzadko właśnie przemoc prowadzi do rozpadu małżeństwa i finalnie do rozwodu.

Orzeczenie rozwodowe zostanie przez sąd wydane tylko wówczas, gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, żeby więc otrzymać rozwód wystarczy, że w toku postępowania zostanie udowodnione, iż między małżonkami nie istnieją już żadne więzi i że nie ma widoków na utrzymanie małżeństwa, jeżeli jednak wyrok rozwodowy ma zawierać orzeczenie o winie, podczas procesu należy dodatkowo tę winę udowodnić.

Wyłącznie winnym rozwodu może więc zostać uznany ten małżonek, który wobec współmałżonka dopuszczał się zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej, jeżeli oczywiście ta okoliczność doprowadziła do rozpadu więzi małżeńskich, żeby jednakże takie orzeczenie zostało wydane, podczas rozwodu należy przedstawić odpowiednie dowody świadczące o stosowaniu przemocy. W trakcie procesu rozwodowego jako dowód stosowania przemocy, można więc powołać prawomocny wyrok karny wydany przeciwko współmałżonkowi za znęcanie się nad rodziną, jeżeli jednak postępowanie karne przeciwko małżonkowi jeszcze się nie zakończyło, wówczas należy wskazać, iż takie postępowanie zostało zainicjowane i należy podać sygnaturę akt pod którą jest ono prowadzone.

W sytuacji, gdy nie toczy się oraz nigdy nie toczyło się postępowanie karne dotyczące znęcania się nad rodziną, jednakże w związku z awanturami wywoływanymi przez współmałżonka była wzywana policja, wówczas jako dowód należy powołać protokoły oraz notatki z interwencji policji. Bardzo często w takich przypadkach zakładana i prowadzona jest również Niebieska Karta, która także powinna zostać powołana podczas procesu rozwodowego w którym wykazywana jest wina współmałżonka. W przypadku przemocy fizycznej dowód może również stanowić dokumentacja pokrzywdzonego małżonka z przeprowadzonych po pobiciu badań lub obdukcji lekarskich, jeżeli zaś w związku z przemocą psychiczną małżonek korzystał z pomocy specjalisty, np. psychologa, wówczas wskazać należy na tę okoliczność i można rozważyć przedstawienie dokumentów potwierdzających leczenie.

Zarówno w przypadku przemocy fizycznej, jak i przemocy psychicznej, można przeprowadzić dowód z zeznań świadków, którzy potwierdzą, iż do przemocy faktycznie dochodziło. Wartościowymi świadkami w takim przypadku będą zatem osoby, które wiedzę o problemach małżonków pozyskały z własnych obserwacji, a więc np. w obecności których doszło do aktów przemocy, jak również osoby, które widziały u małżonka ślady po pobiciu lub które zauważyły, że w obecności współmałżonka małżonek będący ofiarą przemocy zachowuje się powściągliwie, jest wycofany i zastraszony.

Na świadków powołane mogą zostać również osoby u których pokrzywdzony małżonek szukał pomocy lub którym się skarżył na swoją sytuację. W sytuacji, gdy bezpośrednich świadków przemocy niestety nie ma, wówczas należy zastanowić się czy wiedzy o problemach małżonków nie mają osoby, które teoretycznie nie są ze sprawą związane, a więc np. sąsiedzi, którzy słyszeli kłótnie i awantury u małżonków, czy znajomi małżonka będącego ofiarą, którzy zauważyli zmianę w jego zachowaniu wywołaną właśnie problemami rodzinnymi. W postępowaniu rozwodowym można powołać wręcz nieograniczoną liczbę świadków, pamiętać jednakże należy, że liczy się jakość, a nie ilość, dlatego lepiej jest powołać mniej osób, lecz które mają faktyczną wiedzę o sprawie i relacjach małżonków, niż całą rzeszę świadków, którzy o stosowaniu przemocy w małżeństwie nie mają informacji.

Udowodnienie przemocy psychicznej może również nastąpić poprzez przedłożenie w sądzie wydruków maili, sms-ów czy innej korespondencji z której wynika, iż małżonek traktuje swojego współmałżonka w sposób obraźliwy, lekceważący oraz w których mu ubliża, grozi bądź go krytykuje. Nie często, jednakże zdarza się, że w postępowaniu rozwodowym w którym udowadniana jest wina polegająca na stosowaniu przemocy, małżonek będący ofiarą przedkłada np. nagrania z rozmów, które potwierdzają karygodny sposób zachowania współmałżonka i stosowanie przez niego przemocy psychicznej, jak również nagrania z ukrytej kamery, która zarejestrowała stosowaną wobec małżonka przemoc fizyczną.

Przemoc fizyczna i psychiczna jako podstawa rozwodu – dowody!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *