Uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka nie jest proste, zwłaszcza, gdy nie dysponujemy wystarczającymi dowodami by winę w sądzie potwierdzić. Nie dziwi więc fakt, że coraz częściej na potrzeby postępowania rozwodowego małżonek, który winę chce dowieść, decyduje się wynająć prywatnego detektywa, by w ten sposób zdobyć niezbędne dowody i uzyskać satysfakcjonujące orzeczenie rozwodowe. Zanim jednakże zdecydujemy się zaangażować detektywa, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż raport sporządzony przez detektywa z przeprowadzonych przez niego czynności może być dowodem w postępowaniu rozwodowym. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego, przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, a więc dowodem może być praktycznie wszystko co pozwoli ustalić fakty mające istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy.

Co istotne, poza przedłożeniem samego raportu, można również wnioskować o przesłuchanie detektywa prowadzącego obserwację w charakterze świadka, przypadki takie wcale nie są rzadkie. Zdarza się bowiem, że detektywowi nie udaje się uwiecznić wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, zeznania mogą więc dopełnić złożony raport, warto jednakże kwestię zeznawania podczas rozprawy ustalić z detektywem już na początku współpracy.

Pamiętać jednakże należy, że nie zawsze zatrudnienie detektywa oznaczać będzie zdobycie niezbitych dowodów i „wygranie” procesu rozwodowego, wiele bowiem zależy od jakości sporządzonego raportu. Szukając detektywa przede wszystkim zwrócić uwagę więc należy, żeby to była osoba, która posiada licencję detektywistyczną, wówczas będziesz mieć pewność, że jest to prawdziwy detektyw, który zna się na swojej pracy, a nie amator, który detektywa tylko udaje.

Dobrze jest też w pierwszej kolejności popytać znajomych o sprawdzonych detektywów, zawsze w ten sposób można zminimalizować ryzyko złego wyboru. Kolejną istotną kwestią jest okres z którego ma zostać sporządzony raport. Jeśli więc np. żona zaobserwowała u męża zmianę w zachowaniu, a dodatkowo mąż więcej czasu spędza w pracy lub częściej wyjeżdża w podróże służbowe, a wszelkie rozmowy telefoniczne prowadzi pod nieobecność żony, wówczas żona ma prawo przypuszczać, że jej współmałżonek ma inną partnerkę lub coś przed nią ukrywa, wynajęcie więc detektywa w takiej sytuacji może być uzasadnione, a potwierdzenie zdrady męża lub problemów z hazardem będzie mogło być wykorzystane podczas rozwodu.

Jeżeli jednak małżonkowie już od dłuższego czasu nie dzielą wspólnego pożycia, gdyż np. żona się od męża wyprowadziła już rok wcześniej, to zatrudnienie detektywa w takiej sytuacji będzie mijało się z celem, gdyż wówczas detektyw udokumentuje okoliczności, które powstały po rozkładzie pożycia małżonków, a które są bez znaczenia dla postępowania rozwodowego. Przypisanie winy w rozwodzie wymaga wykazania, że na skutek zawinionego zachowania małżonka, np. zdrady, doszło do rozkładu więzi małżeńskich, a w opisanej sytuacji rozkład pożycia małżonków nastąpił już wcześniej, późniejsze zdarzenia są więc dla winy w wyroku rozwodowym obojętne.

Decydując się na skorzystanie z usług detektywa należy również liczyć się z tym, że detektyw żadnych obciążających współmałżonka dowodów nie udokumentuje, sporządzony raport będzie więc po prostu bezużyteczny. Wskazana sytuacja może zaistnieć wówczas, gdy okaże się, że podejrzenia współmałżonka np. o zdradę, były bezpodstawne, gdyż mąż naprawdę musiał więcej pracować, a rozmowy telefoniczne wymagały od niego maksymalnego skupienia i dlatego prowadził je w samotności, bądź dlatego, że detektywowi nie udało się uchwycić współmałżonka w jednoznacznej sytuacji dowodzącej, że doszło do zdrady małżeńskiej.

Jeśli bowiem detektyw sfotografuje męża w towarzystwie innej kobiety, lecz nic więcej ze zdjęcia nie będzie wynikać, to taka fotografia nie jest żadnym dowodem, gdyż takie spotkanie można na wiele sposobów uzasadnić. Angażując do sprawy detektywa małżonek zawsze podejmuje ryzyko, niezależnie bowiem od wyniku detektyw za wykonaną pracę pobierze wynagrodzenie, co oczywiście może znacznie podwyższyć koszty procesu rozwodowego, jeśli jednakże raport sporządzony przez detektywa będzie zawierał dowody potwierdzające, iż współmałżonek dopuścił się zawinionego zachowania mającego wpływ na rozkład więzi małżeńskich, a dodatkowo detektyw zostanie wysłuchany w charakterze świadka, znacznie wzrasta szansa na uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka.

Raport detektywa jako dowód w sprawie o rozwód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *