zakres prowadzonych spraw:

  • alimenty (np. alimenty na dziecko, alimenty dla współmałżonka, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego itp.);
  • rozwód (np. rozwód z orzeczeniem o winie, bez orzekania winy, separacja, eksmisja małżonka, orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania itp.);
  • podział majątku wspólnego (np. rozliczenie poniesionych nakładów na nieruchomość wspólną itp.);
  • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem;
  • ustalenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa;
  • ubezwłasnowolnienie.